วันนี้ 9 สิงหาคม 2556 ที่ อาคาร 50 ปี โรงเรียนดาราสมุทร  นางอำพร เรือนงาม ที่ปรึกษาระดับปฐมวัยและเนอร์สเซอรี่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีบาทหลวงวัชรินทร์  สมานจิตร ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวง ดร.ลือชัย  จันทร์โป๊ ผู้อำนวยการ คณะครูผู้ช่วยอำนวยการ ผู้ปกครองและนักเรียนเนอร์เซอรี่ร่วมสดุดี ในกิจกรรมวันแม่ ณ อาคาร 50 ปี โรงเรียนดาราสมุทร
ชมภาพ

 

ระดับเนอร์เซอรี่

ระดับเนอร์เซอรี่.

Read more...

ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย.

Read more...

ระดับขั้นพื้นฐาน

ระดับขั้นพื้นฐาน.

Read more...

Darasamutr Global Study Centre

Darasamutr Global Study Centre.

Read more...

Go to top